Zag du Gafs undervisningstilbud

Instrument intro

Soloundervisning for de små/nye musikanter, som endnu ikke er helt klar til at vælge instrument, øve sig hjemme og hvor forventningerne til musikalsk- og teknisk udvikling, tones lidt ned. Det er muligt at prøve flere af musikskolens forskellige instrumenter i dette forløb. Der arbejdes med små musikalske satser, simle melodier, musikeventyr med lydeffekter mv.

30 min. soloundervisning, samme pris som anden instrumentalundervisning.

Alderstrin: 6 år +

Klaver

Soloundervisning i klaver. På begynderniveau arbejdes f.eks. med nodelære (for det meste), rytmeforståelse, melodier, harmonisering, improvisation, teknik mv. Elevens lyst til at lære at spille kommer i første række, så der er selvfølgelig plads til at det skal være sjovt at opdage hvad klaveret kan.

På et højere niveau arbejdes der med klaverrepertoire i flere stilarter/genre/musikhistoriske perioder og teoretisk forståelse for musikkens opbygning. Man er som elev selv med til at præge retningen i undervisningen, så man lærer de genre man brænder mest for.

Undervisningen tilrettelægges efter hver enkelt elevs niveau, ønsker, behov og musikalske interesse. Der undervises på flygel eller digital klaver.

Alderstrin: 6 år +

Slagtøj

Soloundervisning i trommer/percussion – I undervisningen indgår der trommesæt, congas, bongos og håndpercussion. Der arbejdes med rytmeforståelse, opbygning af rytmer og frasering, fills, soloer, teknik med trommestikker, orkesterspil, improvisation og nodelæsning/-notation.

Soloundervisning i marimba, vibrafon, klokkespil – I undervisningen indgår tasteinstrumenterne (melodi instrumenter) marimba, vibrafon og klokkespil. Der arbejdes med nodelæsning, melodier, rytmisk forståelse, improvisation, 2- og 4-kølle teknik, frasering og harmonisering. Undervisningen tilrettelægges efter hver enkel elevs niveau, ønsker, behov og interesse. Mange slagtøjselever spiller både trommer og marimba.

Alderstrin: 6 år +

Sammenspil

Sammenspilshold/ensembler/trioer/kvartetter osv. sammensættes løbende. Små grupper af 3-6 elever, som arbejder med hele stykker musik, opbygger samarbejdsevner og lærer at spille/lytte sammen. Der indgår elementer af teknik- og teoriundervisning i forbindelse med de fleste sammenspilshold.

Slagtøjsorkester

Slagtøjsorkesteret og aspirantorkesteret er to orkestre som består af musikskolens slagtøjs- og enkelte klaverelever. Om man spiller i det ene eller andet orkester, kommer an på både alder og det niveau man spiller på. Man bliver tilbudt plads i et af orkestrene, når man har spillet mindst én hel sæson eller er musikalsk og teknisk klart til det. Det er sjovt at lave slagtøjsorkester og man lærer mange andre elever at kende! Klaverelever kan deltage på melodiinstrumenter (marimba, vibrafon, klokkespil).

Komposition

At komponere musik enten på klassisk vis med notation og håndskrevne noder eller via elektronik og computer, kan læres uanset om man kan spille et instrument eller ej. Dog er det klart en fordel at have kendskab til mindst ét instrument, f.eks. klaver. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens ønsker og mål med undervisningen. Forløb aftales individuelt enten med sæsontilmelding eller klippekort.

Alderstrin: 12 år +

Teori/hørelære

Undervisning i teori og hørelære foregår på små hold á 3-5 elever og indeholder forskellige discipliner som læres og trænes sammen på holdet. Faget er et godt supplement til de ambitiøse elever (fra ca. 10 år). Hold oprettes efter behov. Soloundervisning er også muligt indenfor alle bifag (teori, hørelære, formlære etc.), f.eks. på klippekortsordning, som supplement til instrumentalundervisning.

Eliteforløb

For den ambitiøse elev/musikstuderende/optagelsessøgende tilbydes der eliteforløb i Zag du Gaf med fokus på mentaltræning, koncentrations- og øve teknikker, målsætnings strategier, præstationsoptimering mv.

Disse forløb er for alle instrumentalister/sangere, som har brug for at arbejde dybere med deres musikalske og mentale (personlig) udvikling, f.eks. frem mod optagelsesprøver, konkurrencer, koncerter, eksamener og lign. eller udelukkende med fokus på motivation og styrkelse af koncentration i øvelokalet eller på scenen.

I forløbet modtager man coaching og mentaltræning, lære metoder til selvcoaching og teknikker til motiveret og koncentreret øvning. Man arbejder både med sit instrument og med samtale og drøfter tillærte teknikker, så de kan blive et vedvarende arbejdsredskab. Indholdet tilrettelægges altid efter kursistens mål og ønsker for forløbet.

Eliteforløbende tilpasses individuelt både i indhold og hvor langt forløbet skal strække sig over. Som udgangspunkt med 5 eller 10 gange i et forløb, med sessions á 90 min. varighed. med professionel coach, mentaltræner og konservatorieuddannet musiker, Sisse Tomczyk.

Alderstrin: 12 år +

Zag Du Gaf Spilleregler

Zag du Gaf har forsikring som gælder ved enhver form for skade på instrumenterne i lokalet.

Er eleven ikke i stand til at være alene med underviseren, må forælder/hverve/støttepædagog på forældrenes initiativ, gerne deltage i undervisningen. Ellers venter forældre udenfor undervisningslokalet.

Barnets opførelse og adfærd er til enhver tid forældrenes ansvar.

Man møder op så man er klar til at starte undervisningen rettidigt og medbringer nodemappe (+ køller/stikker).

Sæson tilmelding:

 • Indmeldelsesgebyr 100 kr.
 • Er man sæsontilmeldt (fast tid hver uge) kan lektionen IKKE forventes erstattet, hvis man melder afbud.
 • Afbud bedes meldt på telefon/sms/mail.
 • Aflyser underviseren en lektion, bliver den selvfølgelig erstattet, oftest i forlængelse af indeværende sæson.
 • Sæsonen kan enten betales samlet ved tilmelding eller i X antal rater, fordelt på det antal måneder sæsonen har.
 • Sæsontilmeldinger er bindende én hel sæson ad gangen. Dvs. august-juni.
 • Under særlige omstændigheder kan en sæsontilmelding afbrydes ved semesterskift (nytår), med skriftlig varsel senest 1. dec.

Klippekort tilmelding

 • Er man tilmeldt undervisning på klippekort, aftaler man lektionstid fra gang til gang.
 • Tider bookes via mail/sms/fra gang til gang
 • Klippekort er gyldigt hele indeværende sæson.
 • Afbud til lektion for klippekortselever, skal ske senest 24 timer før aftalt lektion.
 • Afbud meldes på telefon/sms/mail.
 • Ved for sent afbud/udeblivelse, betales ét klip svarende til den mistede lektion.
 • Aflyser underviseren en lektion, bliver den selvfølgelig erstattet omkostningsfrit.

Eleverne værdsætter

 • Trygge rammer og rolige omgivelser
 • Individuelt og personligt undervisningsforløb med samme lærer hver gang.
 • Sæsontilmelding – samme tid hver uge
 • Fleksible tilmeldingsordninger med klippekort
 • Dedikeret og inspirerende underviser
 • Sammenspilsmuligheder med jævnaldrende

 

Læs mere om
tilmelding

Klik her

Modtag vores
Nyhedsbrev

Klik her

følg vores
Social media