Elite forløb

For den ambitiøse elev/musikstuderende/optagelsessøgende ved musikuddannelserne, tilbydes eliteforløb med fokus på mentaltræning, koncentrations- og øve teknikker, målsætnings strategier, præstationsoptimering mv.

Disse forløb er for alle instrumentalister/sangere, som har brug for at arbejde dybere med deres musikalske og mentale (personlig) udvikling, f.eks. frem mod optagelsesprøver, konkurrencer, koncerter, eksamener og lign. eller udelukkende med fokus på motivation og styrkelse af koncentration i øvelokalet eller på scenen.

I forløbet modtager man coaching og mentaltræning, lære metoder til selvcoaching og teknikker til motiveret og koncentreret øvning. Man arbejder både med sit instrument og med samtale og drøfter tillærte teknikker, så de kan blive et vedvarende arbejdsredskab. Indholdet tilrettelægges altid efter kursistens mål og ønsker for forløbet.

Eliteforløbende tilpasses individuelt både i indhold og hvor langt forløbet skal strække sig over. Som udgangspunkt med 5 eller 10 gange i et forløb, med sessions á 90 min. varighed med professionel coach, mentaltræner og konservatorieuddannet musiker, Sisse Tomczyk.

Alderstrin: 12 år +

 

Læs mere om
tilmelding

Klik her

Modtag vores
Nyhedsbrev

Klik her

følg vores
Social media