Persondataforordningen – Sådan behandler Zag du Gaf dine personlige oplysninger.

Du kan læse denne information, hvis du er elev/forældre/samarbejdspartner i Zag du Gaf og ønsker information om, hvilke registrerede personoplysninger vi har om dig. Det har vi pligt til at informere dig om efter reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Vi har registreret personoplysningerne om dig, hvis du er kunde, elev eller samarbejdspartner.

At vi har registreret og behandler personoplysninger om dig elektronisk, medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven som dataansvarlig skal give dig nogle informationer, bl.a. om hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger – herunder personoplysningerne om dig – i det omfang det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger: Vi behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af vores aktiviteter som musikskole, kursus/coach virksomhed.

De personoplysninger, vi har registreret er dit navn, din adresse og øvrige almindelige identifikationsoplysninger.

Oplysningerne er registreret udelukkende med det formål, at kunne komme i kontakt med dig i forbindelse med at du køber en ydelse eller et produkt hos Zag du Gaf. Dine oplysninger videregives ikke til tredje part.

Dine rettigheder: Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

2. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

3. Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer (10 år efter sidste interaktion).

4. Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig: Datatilsynet Borgergade 28, 5. DK-1300 København K +45 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig: Zag du Gaf, Hermodsgade 24, gården A, 2200 København N Tlf.nr.: 22334393 Mail: info@zagdugaf.dk CVR-nr.: 34820392

 

Læs mere om
tilmelding

Klik her

Modtag vores
Nyhedsbrev

Klik her

følg vores
Social media